Vj theory
VJ'ing, the filmic equivalent of DJ'ing.
When going into the theory behind all this, all the usual suspaects are rounded up once again: Deleuze, Verilio, Derridaand Fouceault.
Of course Their own hero, Lev manovich gets an important place.

But, among the first five links, are three links connected to the SI:
Films and theory by and about Debord,
An all inclusive SI Site
A site dedicated to Psychogegraphy


In dit geval is het gewoon een kwestie van eer toekennen. In principe is Debord de grondlegger van het VJ'en, wat hem een hoge status oplevert. Deze aanbidding wil echter nog niet zeggen dat de deelnemers zijn theory onderschrijven.

De destructieve aard van Debord aangaand Representaties, het spektakel, video en kunst in het algemeen passen natuurlijk niet bij een scene die nog te blij is met z'n eigen bestaan.

Aan de andere kant, komt het wel overeen met het idee dat kunstenaars buiten hun medium moeten stappen, en een alomtegenwoordige ambiance, omgeving moeten klussen. Dat is uberhaupt het adagium van veel van de new media art. Zie ook New Babylon, wat een zelfde totaal controle impliceert