Situationist Internationale; dilletanten met een twijfelachtige erfenis
Introductie Pre-Historie Situationist Internationale, 1957-1972 Heden Conclusie Bronnen
Voorwoord.
Dit essay is een onderzoek naar de erfenis van de Situationiste Internationale. Voor de geschiedenis van deze beweging heb ik voornamelijk vertouwd op het boek “the situationist international, A User’s Guide”, van Simon Ford. Dit boek geeft een uitermate helder beeld van de beweging, haar geschiedenis en haar deelnemers.
     Voor de voorbeelden uit de hedendaags kunst heb ik mij echter meer op het internet gebaseerd. Veel van de kunstenaars die ik onderzocht heb gebruiken het Internet als hun voornaamste medium, en ook hun critici zijn hier vooral te vinden. Dit is enerzijds te verklaren door het belang dat dit medium tegenwoordig heeft, maar anderzijs is dit ook te verklaren doordat het Internet het medium, of het thema van de kunst zelf is geworden.
Om de bronnen van dit essay te bekijken, en om het essay beter het beste te illustreren, is een Internet pagina dus eigenlijk de beste manier om dit onderzoek weer te geven. Dit heb ik dan ook gedaan. In dit bestand zijn alle bronnen direct op te zoeken naast de tekst, en ook al het beeldmateriaal opgenomen. Dit document is dus ook niet het eigenlijke onderzoek, maar aangezien schrift nog altijd de geijkte versie is, heb ik deze versie ook gemaakt.

Ter informatie: de tekst in zwart is tekst uit het essay. Teksten in rood zijn teksten gekopieerd van de websites van het bijbehorende artikel. Van al deze websites is de link vermeld.
Om door het essay heen te bladeren kunt u gebruik maken van de boomstructuur van het overzicht aan de linkerkant, maar u kunt ook simpelweg op next drukken, rechts bovenin. Hiermee gaat u op chronologische volgorde door het verhaal.