4. Heden
Het erfgoed van de Situationiste Internationale, (Heden)
Met deze schets van het Situationisme rijst de vraag hoe deze beweging die zo duidelijk een product was van zijn tijdsgeest in onze huidige maatschappij navolging kan vinden. Debord gaf al meerdermaals te verstaan dat de beweging geen navolging kon vinden “a word totally devoid of meaning... There is no Situationism, which would mean a theory of interpretating of existential facts. The notion Situationism was obviously conceived by anti- Situationists”.23 Ook het feit dat er meer mensen uit de groep zijn gezet dan de groep gemiddeld als aantal leden had, geeft aan dat Debord niet van plan was zijn theorieën in handen van anderen te vertrouwen. Toch zijn er grote groepen die hem als held vereren en werken produceren door middel van methoden eigen aan de SI, en theorieën verkondigen die rechtsreeks van hen afkomstig zijn. Komt dit door de kortzichtigheid van de heldenverering die hem ten deel valt binnen sommige groepen, of geeft de huidige situatie inderdaad aanleiding tot gelijksoortige ideeën?