ConstantNieuwenhuys-NewBabylon_img1.gif 3.1.2 Constant Nieuwenhuys - New Babylon
Constant Nieuwenhys & New Babylon
Constant Nieuwenhuys, van huis uit opgeleid schilder, is wereldberoemd geworden met zijn New Babylon project. Dit project, waar hij ongeveer tien jaar aan heeft gewerkt bestaat uit modellen, architectonische tekeningen en schilderijen die hij maakte van zijn utopische stad New Babylon. Deze stad was gebaseerd op de postrevolutionaire samenleving, zoals eerder omschreven. Constant voegt hier het idee van mobiliteit aan toe. Hij redeneert dat als de mens vrij is, zoals wanneer hij vakantie heeft, hij niet meer gebonden is aan de plaats van zijn werk. Deze ongebondenheid levert een drang op om te reizen. Omdat deze persoon niet meer hoeft te werken, kan hij al reizende de hele dag spelen, gebaseerd op Johan Huizinga’s Homo Ludens. Om de tijdelijkheid en de veranderende aard van de omgeving van de reizende mens te stimuleren bedenkt Constant een stad, waarin alle factoren die van toepassing zijn op de ambiance te reguleren zijn.18
Waar Debord met kleinschalige situaties probeert een samenleving construeren waarin de mens vrij is, creĆ«ert constant een samenleving waarin de mens vrij is om situaties te beleven. Zo werken beide aan de twee uiterste spectra van het doel dat ze voor ogen hebben, Debord op microschaal en Constant op macroschaal. Debord kan dit echter niet op prijs stellen, en met de mededeling dat hij betreurt dat Constant zich bezighoudt met de “structurele problemen van het urbanisme, terwijl de anderen het accent wilden leggen op de inhoud, het spel, de ‘vrije’ creatie van het dagelijkse leven” werd Constant uit de groep gezet.19